Från otillgängliga bergsområden och storstäder i Sydasien, till minoritetsgrupper på Balkan, till förorter och samhällen i Sverige
-Life Mission är en ung missionsorganisation som verkar för att nå alla folk med det goda nyheterna om Jesus.

lokala_missionarer1

Lokala missionärer

Når sitt eget folk med evangeliet.

LIM_Bild (1)

Kampanjer

Når folkskarorna med evangeliet.

freedom_start

Freedom Project

Friköp av skuldslavar i Sydasien.

teamresa

Teamresor

Berätta om Jesus i ord och handling.

Senaste nyheter