Kalender för hösten 2020

Teamresa
Möte
Kampanj
Datum
Namn
Plats
Talare
Övrig information
27 aug
Ära20
Online
M. Ringbäck
15 sept
Equipped lärjungaskola
Online
M. Ringbäck
3 nov
KRIK Bibelskola
Kungsporten
M. Ringbäck
14-15 nov
True Story Tour
Linnesalen Råslätt
M. Palmblad/Marcus Ringbäck