130 döpta sedan 2019!

I samarbete med en lokal församling på  plats genomförde Life Mission 2019 en evangelisationssatsning bland romerna i Vranje, södra Serbien. Bland annat arrangerades ett utåtriktat kampanjmöte där cirka 100 personer tog emot Jesus, och många blev fyllda av den helige Ande under de andra mötena som hölls.

Ett år efter det beslutades att börja stödja Avdija Jasarevic, en pionjär och församlingsledare, för att möjliggöra för honom att ägna sig helt åt ordets och bönens tjänst. Life Mission har också sedan dess skickat ner flera team och uppmuntrat de lokala troende genom vittnesbörd, predikan och undervisning.

Bild: Människor som gensvarar på frälsningsinbjudan

Under åren som följt har det varit en påtaglig dopvåg i området, även om pandemin inneburit vissa pauser. Trots dessa utmaningar har regelbundna stordop fortsatt. Så sent som i oktober i år döptes över 30 personer till Kristus, och året innan det döptes 38 personer. Totalt har över 130 personer döpts till Kristus sedan Life Mission började stödja arbetet.

Bild: Uppföljningsmaterial som delades ut efter kampanjen

Marcus Ringbäck, ledare för Life Mission, kommenterar:
 – Det är ett kvitto på att vår strategi att stödja lokala missionärer ger resultat. Genom att stödja Avdija Jasarevic har vi skapat förutsättningar för honom att göra det han gör bäst: Vinna människor för Gud och träna lärjungar. Och man får aldrig glömma att bakom varje dop finns en berättelse om ett förvandlat liv.