Vilka är vi?

Life Mission är en missionsorganisation som arbetar för att nå världen med det goda nyheterna om Jesus. Vi bygger vårt arbete på tron att Jesus sista ord ska vara vår första prioritet:
”Gå ut och predika evangeliet för hela skapelsen…Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar”
(Mark 16:15, Matt 28:18)

Onådda folk & Europa

Fokus för vårt arbete är onådda folk i Sydasien och minoritetsgrupper i Europa. Två tusen år efter att Jesus gav uppdraget till sin efterföljare finns det fortfarande många platser och folkgrupper som har liten eller ingen möjlighet att höra om Jesus. För dem vill vi berätta! Dit ingen tidigare gått – dit vill vi gå! Vi vill lägga resurserna där behoven är som störst och vara med och bekämpa den orättvisa det innebär att vissa får höra evangeliet om och om igen medan andra inte fått höra det en enda gång.
Vi lever också med visionen och drömmen om att få se Europa komma tillbaka till en levande tro på Jesus. Vår kontinent har många historiska kyrkor och ett kristet kulturarv men alltför få levande församlingar och liten del evangeliskt troende. Vi arbetar genom att stödja lokala missionärer som når sitt eget folk, sänder team och i samarbete med lokala församlingar håller vi kampanjer för att presentera evangeliet för folkskarorna.

Marcus Ringbäck

Marcus Palmblad

Joachim Fagerström

Kristoffer Berg

Boka ett besök!

Vi brinner för att bygga den lokala församlingen och håller regelbundet möten, seminarier och konferenser runtom i landet. Vi kommer gärna till er församling för att inspirera och uppmuntra med Guds ord och är ni intresserade av ett besök kan ni kontakta oss på info@lifemission.se.

Våra sponsorer