Vilka är vi?

Life Mission är en missionsorganisation som arbetar för att nå världen med det goda nyheterna om Jesus. Vi bygger vårt arbete på tron att Jesus sista ord ska vara vår första prioritet:
”Gå ut och predika evangeliet för hela skapelsen…Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar”
(Mark 16:15, Matt 28:18)

Onådda folk & Europa

Fokus för vårt arbete är onådda folk i Sydasien och minoritetsgrupper i Europa. Två tusen år efter att Jesus gav uppdraget till sin efterföljare finns det fortfarande många platser och folkgrupper som har liten eller ingen möjlighet att höra om Jesus. För dem vill vi berätta! Dit ingen tidigare gått – dit vill vi gå! Vi vill lägga resurserna där behoven är som störst och vara med och bekämpa den orättvisa det innebär att vissa får höra evangeliet om och om igen medan andra inte fått höra det en enda gång.
Vi lever också med visionen och drömmen om att få se Europa komma tillbaka till en levande tro på Jesus. Vår kontinent har många historiska kyrkor och ett kristet kulturarv men alltför få levande församlingar och liten del evangeliskt troende. Vi arbetar genom att stödja lokala missionärer som når sitt eget folk och i samarbete med lokala församlingar håller vi kampanjer för att presentera evangeliet för folkskarorna. Parallellt med kampanjerna håller vi också seminarier på dagarna för att träna de lokala ledarna och troende.
Carlos_Recinos#02

Carlos Recinos

Carlos Recinos är en evangelist med hjärta för de onådda folken. Han reser regelbundet för att tala på kampanjer och ledarseminarier i Asien, Sydamerika och Europa. Han bor med sin fru Magdalena och tre barn i Malmö.
Marucs_Ringbäck#02

Marcus Ringbäck

Marcus Ringbäck är ledare för Life Mission. Han har talat på kampanjer och möten i många länder och i perioder också bott utomlands. Han älskar att se andra komma ut i sina gåvor och har lett många team ut på missionsfältet. Marcus bor i Huskvarna med sin fru Cathrine och dotter. Deras hemförsamling är Kungsportskyrkan.
Marcus_Palmblad#02

Marcus Palmblad

Marcus Palmblad är en entreprenör och evangelist som under många år rest och predikat i Afrika, Asien och Europa. Han är Sverigeansvarig för den världsvida evangelisationssatsningen Global Outreach Day och har en passion för att mobilisera troende och församlingar för missionsbefallningen. Marcus spenderar mer än gärna sin fritid med sin fru Erica och deras två barn.

Boka ett besök!

Vi brinner för att bygga den lokala församlingen och håller regelbundet möten, seminarier och konferenser runtom i landet. Vi kommer gärna till er församling för att inspirera och uppmuntra med Guds ord och är ni intresserade av ett besök kan ni kontakta oss på info@lifemission.se.

Våra sponsorer