Guds Ord via mp3- spelare till de onådda!

De lokala missionärerna Life Mission stödjer använder sig av många olika verktyg för att dela evangeliet: vänskapsevangelisation, bön för sjuka, församlingsplantering, skolverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet, för att nämna några exempel. Ett annat viktigt verktyg är Bibelspridning.

I områden med hög analfabetism och där ägande av en fysisk bibel också kan leda till förföljelse har digitala bibelinspelningar på SD-kort med medföljande små MP3-spelare blivit ett viktigt verktyg. Många hundra sådana har delats ut av våra lokala missionärer i ett muslimskt område, och de berättar att Guds ord bär frukt!

sd kort och mp3 spelare med Bibeln

Priscilla, en av våra lokala missionärer, berättade nyligen hur berättelserna från Bibeln via MP3-spelare ledde en annan kvinna till tro på Jesus.

Kvinnan hade aldrig tidigare hört evangeliet predikas, men när hon fick höra Guds ord uppläst på sitt eget språk väcktes hennes nyfikenhet, och hon sökte upp Priscilla för att förstå mer.

Priscilla och kvinnan började träffas regelbundet och Priscilla delade bibelns budskap med henne. En dag delade Priscilla berättelsen om det förlorade fåret och dess betydelse för Guds kärlek och sökande.

För den nyfikna kvinnan blev detta en ögonöppnare, och hon frågade hur det var möjligt att Gud kunde lämna de 99 för att söka det enda förlorade fåret. Priscilla använde en enkel liknelse, jämförande med om 100 personer skulle gå upp på ett berg och en person gick vilse. Kvinnan insåg att de skulle söka efter henne, och Priscilla förklarade att Gud älskar henne ännu mer och längtar efter att hon ska bli en del av Hans familj.

Denna tankeväckande konversation ledde till att kvinnan, gripen av Guds kärlek och förlåtelse, bekände sina synder och gav sitt liv till Jesus Kristus. Nu lyssnar hon dagligen på de inspelade bibelberättelserna och växer i sin tro.

VILL DU STÖDJA EN EGEN LOKAL MISSIONÄR?

Kontakta oss på info@lifemission.se för mer info eller ge en gåva via bankgiro eller swish och märk med “lokala missionärer”. https://lifemission.se/stod-oss/