Städaren ledde Ismael till Jesus!

Ismael (*)  är en av de lokala missionärer som Life Mission stödjer.

Han växte upp i en muslimsk familj i ett av Sydasiens största muslimska länder. 

Ismaels väg till att bli en Jesus efterföljare började för cirka tio år sedan då han arbetade på en arbetsplats där muslimer och kristna arbetade tillsammans. 

Där märkte han av en kristen kollega som verkade ovanligt glad. Kollegan  hade ett av de enklare jobben på arbetsplatsen. Han var anställd som städare men utstrålade en frid som Ismael själv kände att han saknade. 

kollegan svarade Ismael att han hade en skatt, en skatt som han inte var villig att sälja, men som han var beredd att dela med andra.

Nyfiken på orsaken till denna frid , frågade Ismael honom vad som låg bakom det.

kollegan svarade Ismael att han hade en skatt, en skatt som han inte var villig att sälja, men som han var beredd att dela med andra.

Detta väckte Ismaels nyfikenhet ytterligare  och han  bad om att få se denna skatt. 

Ismael blev förvånad när det visade sig att skatten kollegan syftat på var ett exemplar av Bibeln som kollegan gav som en gåva till Ismaels.  Ismael berättar:

Genom att studera Bibeln öppnades mina ögon. Jag förstod att jag var en syndare men också att Gud sänt en lösning på syndens problem genom att sända en frälsare till världen genom Jesus Kristus.”

Ismael  tog emot Jesus Kristus som sin personlige frälsare och lät sig själv döpas. 

Denna omvändelse kom dock med en hög personlig kostnad. Efter att ha meddelat på sin arbetsplats att han  inte längre var muslim, utan kristen, utsattes Ismael för förföljelse och förlorade sitt arbete. Trots detta avsked valde Ismael fördjupa sin tro genom att studera på en bibelskola i två år. Ismael berättar: 

jag träffade min fru och  tillsammans fick vi en  vision från Gud att gå med evangeliet till de onådda i vårt eget land. Jag reser regelbundet till olika delar av landet för att predika evangeliet för folk som aldrig fått en chans att höra det goda nyheterna om Jesus” 

Landet Ismael och hans fru lever och verkar i har de senaste åren också tagit emot flyktingrupper från grannländer och de brinner för att nå dessa människor med Guds ord. Ismael avslutar med att berätta: 

Vi bygger relationer  och hjälper praktiskt. Vi återberättar bibelberättelser  och så sent som förra veckan fick leda två personer till Jesus som också valt att låta döpa sig. Vi vill tacka för ert stöd. Tack att ni ber för oss. Gud välsigne er!”

(*) pga av säkerhetskäl skrivs inte det riktiga namnet ut. Bilden är en produktbild och har inget med de verkliga personerna att göra