Officershustrun var stum i 13 år – Jesus helade henne!

En av de lokala missionärer vi stödjer var för en tid sedan med om ett fantastiskt mirakel. ”Samuel” verkar på en plats där de flesta aldrig kommit i kontakt med evangeliet. Idag har han, tillsammans med sin fru, fått leda ett fyrtiotal till tro på Jesus som är medlemmar i den underjordiska församling han planterat.

“Hon har varit stum i tretton år och varken kunnat äta, dricka eller tvätta sig utan att någon stått bredvid och sagt till henne vad hon ska göra.”

Många av dem har kommit till tro genom tecken och under. Två av dem är ett äldre officerspar som för en tid sedan kallade på Samuel om natten. Hustrun behövde förbön. Genast när han mötte henne, insåg Samuel att hon var under betryck av onda andar. I Jesu namn tog han auktoritet över dessa andar och befallde dem att lämna kvinnan. Dagen efter mötte han på nytt familjen. Då föll den höge officeren ned för Samuels fötter. ”Guru”, sa han. “Du har botat min fru. Hon har varit stum i tretton år och varken kunnat äta, dricka eller tvätta sig utan att någon stått bredvid och sagt till henne vad hon ska göra.” Samuel fick förklara för mannen att det inte var han, utan Jesus som kommit med frihet och nytt liv och både officeren och hans hustru kom till tro.

Samuel har arbetat i staden i sju år och det vill han fortsätta med så länge Gud ger honom kraften. Trots att han fått betala ett hög pris säger han:
-” Jag måste vara trogen Guds kallelse och om bara någon människa blir frälst och kommer till Jesus så är det värt det.”