Freedom Project – krossa slaveriet!

Nu har vi tagit ett nytt initiativ i Life Mission som vi gett namnet “Freedom Project”. Ett projekt som fokuserar på att vara en motkraft mot det moderna slaveriet.

Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok” (Jes 58:4)

Visste du att det idag finns uppskattningsvis 40 miljoner människor som lever i slaveri?

Människor som lever med fysiska och psykiska hot och tvingas att jobba med liten eller ingen lön alls. Trafficking och sexlaveriet utgör idag en av de största inkomstkällorna i den kriminella världen vid sidan om drog – och vapenhandel.

Skuldslavar

En annan typ av slaveri är de så kallade skuldslavarna. De utgörs ofta av familjer som pressats att ta lån för att finansiera t.ex. sitt barns sjukvård. De måste sedan bo och arbeta av sin skuld på fabriker – men kombinationen av extremt låg lön och ränta gör att skulden stiger. När föräldrarna går bort ärver barnen skulden.

Friköp av familjer

Vi arbetar konkret genom att friköpa familjer som lever som skuldslavar i Sydasien. I skrivande stund håller vi på att friköpa den första familjen!

Utmaningarna för en familj efter friköpandet är fortfarande många, men det äger sin frihet och barnen behöver inte längre tvingas att avstå från skolan för att jobba.

Evangeliet handlar om att ge frihet för de fångna och det inkluderar även de individer som lever i modernt slaveri! Låt oss göra skillnad. Ett barn, en familj i taget.

Vill du vara med och bidra till friköpandet av en familj som lever som skuldslavar? Märk din gåva med “Freedom Project”.
Bankgiro: 162-1317
Swish: 123 68277 86