100 lokala missionärer – vill du stödja en?

Ett av Life Mission huvudverktyg är att stödja lokala missionärer som når sitt eget folk med evangeliet. Mot slutet av 2021 kommer stödet omfatta ett 20-tal kvinnor och män som arbetar med att plantera församlingar bland de minst nådda. Målet är att ge understöd till 100 missionärer varje månad. Fördelarna med att stödja lokala missionärer är många.

  • De förstår kulturen och språket.
  • De är billiga att stödja
  • De kan verka på platser som är stängda för andra  

Långsiktigt och strategiskt kommer vi arbeta för att sända 100 lokala missionärer som arbetar med att plantera församlingar och ge evangeliet om Jesus till de som aldrig hört.

I Sydasien ges ett månatlig stöd på 500 kr – ett stöd som räcker väldigt långt och skapar förutsättningar för dem att fokusera på uppdraget att vinna människor för Jesus och träna lärjungar.
 

“Långsiktigt och strategiskt kommer vi arbeta för att sända 100 lokala missionärer som arbetar med att plantera församlingar och ge evangeliet om Jesus till de som aldrig hört.

Marcus Ringbäck berättar om visionen:

-Life Mission stödjer kvinnor och män som arbetar i några av de tuffaste områdena i världen. Det verkar i områden där namnet Jesus inte är känt och de inte finns en enda lokal församling. I de pionjära skeendet är det inte möjligt för dem att bli försörjd av församlingarna och de är i behov av ett extra stöd.

Har du önskemål om att stödja en missionär i ett visst land, eller har du mer frågor kring arbetet med lokala missionärer, ta gärna kontakt med oss på info@lifemission.se

Vill du hjälpa oss att se visionen bli verklighet och ge fler människor tillgång till evangeliet?

För att visionen om 100 missionärer ska bli verklighet behöver vi fler månadsgivare som överlåter sig att ge under minst ett års tid. Dina gåvor kanaliseras oavkortat till ändamålet och för de som önskar finns möjlighet att få bilder på den eller de missionärer de stödjer.

100 månadsgivare som ger 250 kr i månaden ger t.ex. oss möjlighet att stödja ytterligare femtio missionärer.

Bli månadsgivare i 5 steg och sänd en missionär:

1. Logga in på din internetbank.
2. Gå till överföringar och ny överföring.
3.
 Skriv Life Missions bankgiro: 162-1317 och skriv summan du vill ge
4. Klicka på Upprepa överföringen. Välj intervall Månadsvis.
5. Lämna gärna telefonnummer under Meddelande och märk med  “Lokala missionärer”