Helanden öppnar hjärtan för evangeliet!

 


Under och tecken. De skedde i Jesus tjänst, i apostlarnas tjänst och har igenom kyrkan historia ofta skett i samband med att evangeliet bryter fram i olika delar av världen.

Något som utmärker rapporterna från fler av våra lokala missionärer är berättelser om hur just under och tecken blir en nyckel för att öppna människors hjärtan. När människor får uppleva Jesu kärlek och kraft i form av ett helande och befrielse leder det till att hjärtan öppnas och de tar emot Jesus som sin personlige frälsare och Herre. Här är några av vittnesbörden vi fått ta del av från våra lokala missionärer den senaste tiden.

Något som utmärker rapporterna från fler av våra lokala missionärer är berättelser om hur just under och tecken blir en nyckel för att öppna människors hjärtan.

Prisad vare Herren!

En kvinna kom till vår kyrka med en blodsjukdom som hon haft i över tio år. Hon har testat alla typer av medicin men inga har fungerat och på grund av hennes sjukdom har hon heller inte kunnat gifta sig. Hon fick förbön vid ett flertal tillfällen och är nu helt helad och har även gift sig! All ära till Gud!  En muslimsk familj kom till oss. Mannen hade svåra smärtor i kroppen. Vi bad och smärtan lämnade. Vi har nu utökat antalet mötesplatser till fyra stycken i vår stad och i ytterligare fem byar i vårt område. I en av byarna har ett femtiotal tagit emot Jesus som sin frälsare. Inga av dessa har kristen bakgrund. Tack att ni ber för oss och stödjer oss!
                                   Clement,  församlingsplanterare Sydasien

En kvinna som var stum och oförmögen att tala kom till oss och fick förbön. Vi bad för henne och hon fick talet tillbaka!  En annan sökte vår hjälp på grund av problem med onda andar. Hon blev befriad från 12 orena andar och det resulterade i att hela familjen tog emot Jesus.

Prisad vare Herren!
Vi lever i turbulenta tider och det har blivit alltmer förföljelse i vårt land. De har rivit flera kyrkbyggnader och för ett par veckor sedan blev en pastor dödad. Men mitt i allt ser vi också hur människor kommer till tro på Kristus.  En kvinna som var stum och oförmögen att tala kom till oss och fick förbön. Vi bad för henne och hon fick talet tillbaka!  En annan sökte vår hjälp på grund av problem med onda andar. Hon blev befriad från 12 orena andar och det resulterade i att hela familjen tog emot Jesus.Vi har planterat en till församling i ett bostadsområde och fem familjer har tagit emot Jesus. Vi har också startat ett ungdomsarbete och samlar 25 stycken ungdomar för gemenskap och lärjungaträning varje vecka.
Barnabas, församlingsplanterare i en av Sydasiens största städer


OBS! Fingerade namn av säkerskäl.