Mobben fick höra om Jesus!

Flera av våra lokala missionärer verkar i områden där förföljelse är en konkret verklighet. Många får betala ett högt pris för sin tro på Jesus men vi får också rapporter om hur Gud beskyddar och välsignar mitt i förföljelse. Clement, en av våra lokala missionärer, berättar om hur en hotfull mobb på 500 personer fick höra talas om ett stort mirakel.

Skaran hade nu växt och de var närmare 500 personer från byn som krävde att vi skulle lämna området.

För några veckor sedan gjorde vi en evangelisationssatsning i en by och samlade folk vid ett fält. Vi sjöng sånger, delade ut Biblar och bad för människor. Fler blev helade och befriade när vårt högtalarsystem plötsligt slutade fungera. Vi trodde det var något fel med elen men det visade sig att det var några från byn som hade saboterat för oss.

På kvällen hade vi ytterligare en samling där ett 50 tal personer samlats för att bråka med oss.  De var aggressiva och krävde att vi genast skulle avsluta vårt möte och sluta tala om Jesus. Dagen därpå hade de tillkallat lokala polisen och myndigheter för att anklaga oss. Skaran hade nu växt och de var närmare 500 personer från byn som krävde att vi skulle lämna området.
Men tack Gud så mötte de troende i byn situationen helt utan fruktan!
En man, en av de första kristnas i byn, ställde sig upp och började vittna om hur Jesus hade förvandlat hela hans familj.

Han berättade att hans fru var döende för två år sedan och att han själv var slav under alkoholen. Hans fru låg i koma när vi fick be för henne och under bönen började hennes fingrar och ben började att skaka. Han berättade hur frun mot läkarnas stora förvåning sedan ställde sig upp ur sängen mirakulöst helad. Medan han vittnade om detta stora mirakel la sig en frid över alla de samlade och efter ett tag skingrades mobben och polisen bad alla gå hem till sitt. Alla ära till Jesus!

Vi fortsätter arbetet i byn och är tacksamma för era böner och ert stöd!

Clement