38 döpta till Kristus!

Den helige Ande fortsätter att verka bland det romska folket på Balkanhalvön. Pandemin satte sina spår även i församlingarna men 2022 avslutades med stor dopförrättning i Vranje. Avdija, församlingsledare och pionjärarbetare, berättar:

Pandemin påverkade oss negativt precis som för många andra församlingar. Men under hösten har vi sett den helige Ande verka på ett fantastiskt sätt. I ett romskt samhälle som saknade en evangelisk församling tog cirka femtio emot Jesus!

I ett romskt samhälle som saknade en evangelisk församling tog cirka femtio emot Jesus!

Mitt i detta ber Avdija också om våra förböner då det varit ökade oroligheter med grannlandet.

– Vi ber om fred och visdom för alla ledare. Vi ber att det Gud tänkt för Balkan ska gå i fullbordan och vi är så tacksamma för ert stöd!

Om du vill stödja Life Missions arbete bland romerna på Balkan kan du ge en gåva via bankgiro eller Swish och märka den med ”romer”.