True Story Tour satsning i Bottnaryd & Sandhem!

Lördagen den 14 maj arrangerades det första True Story Tour eventet!
I samarbete med ett flertal andra organisationer och Bottnaryd Pingst hade ett evangelisationsmagasin delats ut till alla hushåll några veckor innan med en inbjudan till eventet.

Dagen innehöll något för alla. Hoppborg för barnen som drog till sig många barnfamiljer. Ett välbesökt barnmöte och sång från tidigare Talang vinnaren Jill Johnsson. Efter det fick åhörarna lyssna på livsberättelser av personer som fått sina liv förvandlade av Jesus. Detta följdes av en kort appell med inbjudan att ta emot budskapet. Kvällen avslutade med grillning då över 200 hamburgare gick åt! Andreas Cucca, pastor i Pingtskyrkan berättar hur han upplevde satsningen:

Vi är så tacksamma för True Story Tour. Som församling har vi fått utmanas att jobba med evangelisation hands on. Resultatet? Människor har fått höra evangeliet, nya har kommit med i gemenskapen och vi märker att det är enklare att tala med människor om Jesus. Ett annat konkret resultat var att vi efter denna satsning fick dra igång vår barnkyrka igen som legat nere ett tag!

I September gjordes en liknande satsning i Sandhem i samarbete med samhällets pingstkyrka. En satsning som också gav en god eftersmak och pastorn Pascal Andréasson uttrycker sig så här om satsningen:

Det är ofta en utmaning för en mindre lokalförsamling att hitta ett bra koncept där evangelisation inte blir ett fåmans-projekt utan motiverar och mobiliserar många. True Story Tour erbjöd med sin enkelhet ett spännande event där församlingen i hela sin bredd gjordes delaktiga i utåtriktat arbete. Med stöd i enkla och brinnande vittnesbörd blev det lätt för oss att tala om Jesus i Sandhem och den här modellen vill vi använda igen.