Martyrerna lade grunden – fyra nya församlingar planterades!

Mitt namn är Yosuef  (*), och jag vill i detta brev kort berätta hur Herren kallade mig till att tjäna honom bland de onådda. När jag gick Bibelskola 2014, fick jag höra talas om en händelse som ägde rum 1947 i ett område i vårt land.
       Då fanns där en liten församling med ungefär 30 troende. En dag blev hela gruppen attackerad av en religiös extremistgrupp. De tog hela församlingen till floden och dödade dem och trodde i och med detta att de hade utrotat den kristna tron i området.
       När jag fick höra denna berättelsen brann det till i mitt hjärta! Jag upplevde att Herren kallade mig att gå just till denna plats och ge dem evangeliet.

När jag fick höra denna berättelsen brann det till i mitt hjärta! Jag upplevde att Herren kallade mig att gå just till denna plats och ge dem evangeliet.

Jag började söka Herren i bön och började att resa dit med jämna mellanrum, vilket senare ledde till att jag och min familj flyttade till detta område. Vi grundade en liten församling och startade ett läsprogram bland de vuxna då många är analfabeter. Nu, 8 år senare, har vi planterat fyra församlingar i regionen!
  Jag är fokuserad på evangelisation och våra muslimska vänner kommer ofta hem till oss och får förbön. En del har blivit döpta och kommit till tro!
       Jag tror att Herren kommer göra ett fantastiskt verk här i denna delen av landet och att många flera kommer lära känna Jesus och börja följa honom.

Vi är så tacksamma för era böner, uppmuntran och stöd.

Gud välsigne er!

Yousef med familj

 (*), Av säkerhetskäl skrivs inte det riktiga namnet eller geografisk plats ut.