CALENDAR

Teamtrip
Meeting
Campaign
Date
Name
Location
Speaker
More information
May 9
Pingst
Lidköping
Marcus Ringbäck
May 7
Equemenia
Mölltorp
Marcus Palmblad
May 18-22
Teamtrip
Bulgaria
Marcus Ringbäck
Sept 26
Equmenia
Toarp
Marcus Ringbäck
Sept 18
Centrumkyrkan
Kinnarp
Marcus Ringbäck
Oct 13-20
Southasia
Kristoffer Berg
Oct 22
Brunnkyrkan
Värnamo
Marcus Palmblad