De som inte hört får höra!

I slutet av oktober reste Carlos Recinos till Sydasien för att hålla två kampanjer i onådda byar och ledarträning för pastorer. Trots svårigheter i form av kraftiga regnfall och polis som ville stänga ner mötena blev satsningarna ett stort genombrott för Guds rike då cirka 1000 personer fick möta Jesus till frälsning! 

De tre första kampanjkvällarna fick flyttas till en inhomhushall då de öste ner regn över kampanjområdet. Det hindrade dock inte Gud från att verka och redan efter de första kvällarna hade flera hundra tagit emot det största miraklet av dem alla – frälsningens mirakel. 

Mellan de två större kampanjerna höll Carlos också mindre enskilda kampanjmöten i byar. På ett av dessa möten kom en pojke som varit döv på ena örat. Men efter förbön kom han upp på scenen och vittnade om att han nu kunde höra på båda öronen! Hans mamma som tagit honom till mötet intygade att pojken inte kunnat höra på många år. En annan kvinna, helt döv, fick också hörseln tillbaka! 

När den andra kampanjen drog igång hade ryktet om vad Jesus gjort ute i byarna nått människorna och redan från första mötet var en ganska stor folkskara samlad. Carlos predikade ett tydligt evangelium under kvällarna och större delen av folkskarorna bad ivrigt med i frälsningsbönen. 

Resan avslutades sedan med dop i en av byarna! 

Vi tackar Gud för varje enskild människa som tog beslutet att ta emot Jesus under alla kampanjmöten. Nu påbörjas det viktiga uppföljningsarbetet av våra nationella medarbetare som kommer ta vid arbetet för att nya församlingar ska planteras ute i byarna och att de existerande ska ta hand om skörden av nyfrälsta.