Hallå där Marcus Ringbäck!

Marcus Ringbäck är ledare och medgrundare av Life Mission.  Läs här en intervju där han berättar om varför Life Mission arbetar med att stödja lokala missionärer.

  • Vem är du?

Jag är en stolt pappa till min dotter Elma och gift med Cathrine. Vi bor i Huskvarna och till vardags jobbar jag som lärare. Vi är medlemmar i Kungsportskyrkan och jag reser en del både i Sverige och internationellt för att tala på möten, konferenser och kampanjer.

  • I Life Mission arbetar ni bland annat med att stödja lokala missionärer – berätta hur det började?

Jag har rest i mission i 14 år och när jag började resa slogs jag av vilket fint arbete många skandinaviska missionärer uträttat men nästan ännu mer av hur många fantastiska nationella ledare som de fanns.  Jag fick förmånen att resa med flera av dem och följa dem på nära håll. När jag var på resor i Afrika, Asien och östeuropa växte en längtan fram inom mig att stödja dessa okända hjältar, kvinnor och män, som står i frontlinjen för Guds rike.

– Men behöver vi inte sända ut flera missionärer från våra länder?

Jo, absolut vi behöver sända fler än nu men samtidigt måste vi ställa oss frågan hur vi jobbar effektivast. Att sända ut en missionärsfamilj från vår del av världen kostar cirka en halv miljon per år om man räknar in löner, olika avgifter och resekostnader. Ofta tar det också några år innan de lär sig språket och kulturen. De lokala pionjärarbetarna som vi stödjer har så mycket gratis i att de kan kulturen och språket och arbetar bland sitt eget folk. De är dessutom kvar när den västerländska missionären åkt hem.  Och kostnaden för att stödja en lokal missionär är bara bråkdelen av vad de kostar att stödja en missionär från vår del av världen.

  • Men ska inte de lokala församlingarna själva understödja sina arbetare?

Life Mission stödjer de som är längst fram på fronten. De arbetar i några av de tuffaste områdena i världen och folken som de arbetar ibland lever ofta i djup fattigdom. I det pionjära skeendet är det inte möjligt för dem att bli försörjd av församlingarna och de är i behov av ett extra stöd.
Dessutom är de som vi stödjer ofta personer med apostoliska- eller evangelistgåvor som reser till flera platser där de startar nya församlingar. Resandet medför extra kostnader vilket också gör att det är behov av extra stöd.  

  • Hur väljer ni ut vilka ni stödjer?

Guds rike handlar om relationer och vi jobbar alltid relationellt. Vi stödjer oftast såna som vi har en direkt relation till eller känner genom andra.
       Vi har som princip att bara stödja de som redan ”satt handen till plogen” och som fortsätter göra de dom gör, även efter att understödet tar slut. Vi har också valt att fokusera stödet på de som jobbar ”hands on” med Jesuspredikande mission. Inte så att vi inte tror på andra gåvor i Guds rike men jag menar att det finns en stor brist hos många missionsorganisationer och missionsbudgetar då man helt enkelt missar att stödja pionjärerna som bryter ny mark för evangeliet.

  • Hur mycket stödjer ni de lokala missionärerna med?

I Sydasien stödjer vi de lokala missionärerna med fem hundra kronor i månaden. De ger dem inte ett fullt understöd, men de ger dem större utrymme och när de är mindre upptagna av hur de ska kunna betala sina räkningar kan de göra det som de är bäst på; leda människor till Jesus!

  • Om man vill stödja en lokal missionär i ett speciellt område hur går man tillväga då?

Om man vill ge en engångsgåva kan man kan helt enkelt märka gåvan med ”lokal missionär” och sedan område. Idag arbetar vi bland Asiens onådda och i Östeuropa bland romerna.  
Men det finns också möjlighet att på samma sätt som man har ett fadderbarn, få vara med och stödja sin egen missionär med en månatlig gåva.  Man får då foton och uppdateringar ett par gånger om året.  Om man är intresserad av att stödja en egen lokal missionär kan man kontakta oss på email eller telefon.