Hundratals familjer fått erfara Jesu kärlek!

För ett tag sedan fick vi en härlig rapport från ett par av våra lokala missionärer “Priscilla och Aquila”. (*). De arbetar i ett onått område i ett av Sydasiens största länder.

Kära vänner!


Föregående året var ett tufft år på grund av pandemin. Men mitt i dessa svåra tider gav Gud oss möjlighet att dela de goda nyheterna med många andra. På ett sätt blev detta möjligheternas år! Vi har nått hundratals familjer som lever i misär. Vi har fått fick ge dem evangeliet och betjäna dem praktiskt på olika sätt. Vi kom med mat till utsatta familjer och varje gång när det tackade oss svarade vi på samma sätt.

  • Tacka inte oss utan tacka Gud!

På ett sätt blev detta möjligheternas år! Vi har nått hundratals familjer som lever i misär.

Efter att ha visat Guds kärlek i praktiken har vi sen många gånger fått möjligheten att berätta om Jesus! Vi har delat ut Biblar till många. En del får fysiska hela Biblar och andra får kort med Bibelverser på.  Genom vår skolverksamhet har vi kunnat betjäna en minoritetsgrupp i området och många ungdomar kommet till oss för att få utbildning. Många av dem har också gett sina liv till Jesus! De har i sin tur gått vidare och delat tron med andra. Vi har också startat ett pionjärarbete i en by som ligger på ett väldigt avlägset ställe. Gud har gett oss frukt av vårt arbete och 6 personer har tagit emot Jesus där och växer i tron.  

Vi tackar Gud för er kärlek och ert stöd!
Priscilla & Aquila

(*) pga av säkerhetskäl skrivs inte det riktiga namnet ut. Bilden är en poduktbild och har inget med de verkliga personerna att göra