Schamanen kunde inte hjälpa – men det kunde Jesus!

Ramesh och Savita (fingerade namn) är några av de lokala missionärer som vi stödjer. Ramesh växte upp i en hinduisk familj, med en pappa som var schaman. Så blev hans bror sjuk och varken medicinsk vård eller religiösa ritualer kunde hjälpa. Då fick deras pappa höra talas om Jesus. Att den som läkarvård och religiösa ritualer inte kan hjälpa, den kan få hjälp av  Jesus. Familjen lät kalla på en kristen som kom och bad för brodern, och han blev helad. Ramesh pappa blev med tiden pastor, och också Ramesh beslutade sig för att tjäna Gud.

2018 Var Ramesh och Savita nygifta och hade en liten dotter. Då upplevde de Guds kallelse att gå till en avlägsen by som saknade församling. Familjen avrådde dem. Byn låg långt bort från all bekvämlighet. Guds kallelse ville inte släppa dem, men var skulle de få pengar ifrån? De ägde inget av värde. Inget utom sina vigselringar. De sålde sina ringar, köpte mat och begav sig till byn.

De ägde inget av värde. Inget utom sina vigselringar. De sålde sina ringar, köpte mat och begav sig till byn.

Där började de bygga relationer, predika evangeliet och undervisa barnen.
Genom tecken och under bekräftades evangeliets sanning och människor började komma till tro.

En 18 årig kille förlorade talförmågan och började springa ut i djungeln när han stötte på människor, hans pappa som var schaman kunde inget göra, men det kunde Jesus. När de inte såg något annat hopp vände sig familjen till de kristna och sa: ” om vår son och bror blir helad kommer vi tro på er Gud.” Den lilla gruppen troende bad och fastade och den unge mannen blev helad.

En annan ung man upplevde hur något attackerade och ströp honom och kunde bli medvetslös i tjugo, trettio minuter.  Han betalade mycket pengar till den lokale schamanen men denne kunde inte hjälpa honom och till slut gav schamanen domen: “Du kommer dö innan Dasaihögtiden. “

Den unge mannen förlorade allt hopp. När Ramesh mötte honom var han som en levande död. ” Bara Gud har makt över liv och död” sa Ramesh. “Endast Gud vet vår dödsstund. Gud har en underbar plan för dig. Han vill ge dig evigt liv.” Den unge mannen blev frälst och befriad.

När de inte såg något annat hopp vände sig familjen till de kristna och sa: ” om vår son och bror blir helad kommer vi tro på er Gud.” Den lilla gruppen troende bad och fastade och den unge mannen blev helad.

I dag är 32 familjer i byn kristna, en fjärdedel av befolkningen,  och  de har bildat en församling. Kyrkolokalen fungerar också som utbildninsceter där det bedrivs läxhjälp för 50 barn.

Genom studiecentret har två familjer kommit till tro. Lokala ledare har tränats och ansvarar nu både för studiecentret och gudstjänstlivet. Ramesh och Savita stödjer i bakgrunden och ber och visionerar för att nå ännu fler människor med evangeliet.